Na myšlenku zdravého úklidu mě přivedl můj přítel Jirka. Jiří je již nějakou dobu šťastně ženatý a má dvě krásné děti. Na první pohled ideální stav. Jen zde není uvedeno jedno nejdůležitější slovo – zdraví!

Jako obvykle jsme se sešli na odpolední kávu a debatovali jsme nad děním běžného života. Od prvního momentu jsem si všiml, že Jirku něco trápí. Začal jsem se tedy zajímat a Jiří se mi svěřil. U dětí se objevila alergie na prach s těžkým průběhem. Jediným možným řešením bylo užívání různých léčiv. Jiří z toho byl velmi znepokojen. Alergické projevy se navíc začaly projevovat i u jeho ženy. Naštěstí, zatím, v méně závažné formě. Jiřímu nešlo do hlavy, že se objevila alergie i u jeho ženy, vždyť nikdy žádné potíže nikdy neměla. Odpověď je jednoduchá. Alergie se může objevit v kterémkoliv věku!

Po příchodu domů jsem musel na Jirku pořád myslet. Rád bych mu pomohl, ale jak? Najednou jsem dostal nápad. Vzhledem k tomu, že mám i mnoho přátel v oboru chemie, biotechnologie a zdravot-nických oborů, začal jsem telefonovat. Druhý den jsem s šestičlenným týmem zvonil u Jiřího domu. Otevřela nám Jana, Jirkova žena. Za ní vykukovali dva smíškové, Jiřího děti. Všichni tři nehybně stáli a hleděli na různé kufry a krabice složené přede dveřmi. Vzápětí nás byl plný dům a všichni jsme se chopili svého úkolu. Laborant Michal sbíral vzorky z matrací, Tomáš vybaloval rotační separát, já měřil vlhkost a sbíral další biologické vzorky. Jiří se svou rodinou tomu všemu zpočátku přihlíželi a po chvilce nám začali pomáhat. Dětem se moc líbili naše přístroje, prý šikovní marťani, kteří jim určitě přijeli na pomoc.

Celá domácnost byla zbavena veškerého prachu, důkladně vysátá, koberce vyklepány klepačem, vše bylo umyto běžnými čistícími prostředky. Celá akce zabrala asi 3 hodiny. Tím ale naše práce neskončila. Celých 14 dní jsem čekal, než mi Michal zavolá výsledky z laboratoře. Najednou telefon. Výsledek Jirku asi nepotěší.

A co jsme našli? Matrace nebyla nikdy desinfikována a vzorky vykázaly roztoče. Naše úklidová četa provedla desinfekci matrace vakuovým systémem a její následné provonění. To by mělo být součástí kaž-dého většího úklidu a je nutné provádět ho opakovaně. Ve vzorcích z koupeny se prokázala existence bakterie Sarratia marcescensc. Vlhkost se ukázala vyšší, než by měla být. Největší koncentrace bakterií pak byla zjištěna na mobilním telefonu a klávesnici domácího počítače.

Co se tedy po naší návštěvě v domácnosti zlepšilo? Pro snížení množství alergenů ve vzduchu jsme namontovali čističku vzduchu, která zároveň snižuje i vlhkost (upozorňuji, že správná čistička vzduchu disponuje pěti filtračními systémy!). Dále byt prošel důkladnou desinfekci průmyslovým prostředkem, který vyhovuje i náročným normám pro zdravotnictví. Pro větší komfort byla zakoupena dražší desinfekce bez zápachu. Toaleta byla po celou dobu čištěna chlorovým přípravkem. I toto jsme odbourali a začali používat zdraví méně škodlivý přípravek.

Byt prošel generálním úklidem s důrazem na likvidaci prachů, alergenů, bakterií a roztočů. Limity prachu a prašných mikročástic jsou ve městech neustále překračovány. Limity dané zákonem jsou stanoveny vysoko a lidské tělo může, spolu s dalšími faktory, na tyto prachy reagovat stoupající incidencí alergických onemocnění. A co Jirka? S úklidovou četou jsme do jeho domu vyrazili ještě několikrát a výsledky se dostavily. Janě se alergie ztratila a u jejich dětí došlo k výraznému zlepšení stavu během velmi krátké doby.

A tak to tedy všechno začalo …

Náš tip pro Vás – větrejte krátce a intenzivně a používejte profesionální čištění vzduchu! Vyplatí se to. Jirka si náš úklidový útok nemohl vynachválit.

Objevte s námi i Vy zdravý úklid Vaší domácnosti!